Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
AMCS Group building materials intelligent route optimisation .jpg

11 aug 2020

2020: hoe ontwikkelt de markt voor bouwmaterialen zich?

Route- en bedrijfsoptimalisatie

De markt voor bouw blijft in 2020 onveranderd hetzelfde. Dit voorspellen industrieanalisten. Net als vorig jaar voorzien ze over de hele breedte een marktgroei ondanks de kostendruk, het tekort aan arbeidskrachten en de trend om projecten op basis van vaste budgetten uit te voeren. Maar wat betekent dit voor de markt voor bouwmaterialen en hoe blijft de sector concurrerend terwijl klanten tegelijkertijd een hoge service wordt geboden?

Voordat de crisis als gevolg van Covid-19 uitbrak en een slot op de toeleveringsketens zette, was de bouw goed voor 13% van het wereldwijde bruto binnenlandse product. De verwachting was dat de wereldwijde markt voor bouwmaterialen zou groeien van ruim 9.100 miljard US dollar in 2018 naar meer dan 18.000 miljard dollar in 2025 met een jaarlijkse gemiddeld groei van ruim 10%. De Europese markt, in 2017 nog goed voor 85 miljard US dollar, zou tot 2024 jaarlijks met 5,5% groeien.

Europese markt

Door de pandemie worden die cijfers wel anders. S&P Global schat dat de omzet van de Europese bouw en bouwmaterialen dit jaar tot 20% kan dalen. Als overheden effectieve maatregelen nemen om Covid-19 in te dammen zullen de sectoren zich wel veel sneller herstellen dan na de financiële crisis van 2008.

Er zijn meerdere redenen voor dit positieve perspectief. Door de toenemende verstedelijking is de vraag naar civiele infrastructuur en de daarvoor benodigde bouwmaterialen nog steeds onveranderd. Sterker nog: feitelijk is er een achterstand in projecten. Ook investeringen en stimuleringsmaatregelen van de overheid dragen bij aan herstel.

Dit betekent niet direct dat de markten voor de bouw en de bouwmaterialen terugkeren naar het pre-Corona-tijdperk. Werk wordt wel hervat, maar bedrijven kunnen niet langer op dezelfde, inefficiënte manier blijven werken. De groep met een complexe logistiek zal operationele processen moeten vereenvoudigen.

Een rapport uit 2019 van McKinley wijst uit dat 60% van de bouwmaterialenbedrijven kiet speelde. Zo’n 20% leed verlies terwijl nog eens 20% het redelijk goed deed, zelfs na aanscherping van milieuregels. Die groep heeft de beste kaarten om de lock down te overleven, maar waarom?

Opkomst van digitalisering

Investeren in digitalisering lijkt een weg uit de crisis te bieden. Dit wordt duidelijk uit een rapport uit 2020 van McKinsey dat in kaart brengt waarom bedrijven in de techniek, constructie en bouwmaterialen sterker uit de financiële crisis van 2008 kwamen.

Hieruit blijkt dat digitalisering voor bouwmaterialenbedrijven een manier kan zijn om zich aan de huidige situatie aan te passen. Daarom is het voor die andere 80 procent nog niet te laat om de juiste weg in te slaan. 

Gemiddeld is de digitalisering in de sector laag. Voor bedrijven die vasthouden aan papieren processen, is digitalisering een voorwaarde om een rol van betekenis in de markt te kunnen spelen. 

Zowel voor de bouw als de bouwmaterialen zou financiële stabiliteit prioriteit moeten hebben. Voor bouwmaterialen betekent dit het verlagen van de bedrijfskosten, het verbeteren van de klantenservice, het stroomlijnen van de ketenactiviteiten en het beperken van verliezen door inzicht in de best bewezen inkoopprocessen. 

Door logistiek te automatiseren en te optimaliseren, kunnen bedrijven risico's beheersen, de capaciteit vergroten, kosten verlagen en de CO2-uitstoot verminderen. Innovatieve technologieën bieden hier mogelijkheden. Apparaten, zoals tablets, of systemen op de wagen kunnen real-time data uitwisselen met het centrale ERP-systeem. Dat biedt een 360 graden-overzicht van activiteiten en levert na analyse bovendien nieuwe inzichten op, op basis waarvan bedrijven operationele processen kunnen bijsturen.

Wendbaar en flexibel samenwerken door digitalisering

Het organisatiebreed kunnen stroomlijnen van operationele processen is een van de voordelen die digitalisering biedt. Innovatieve branchespecifieke systemen die in de cloud draaien, hebben nog een ander belangrijke pre. In de toeleveringsketen kunnen alle partijen en betrokken medewerkers flexibel met elkaar samenwerken zonder dat ze gebonden zijn aan on-premise software en daarmee aan een vaste werkplek. Digitalisering biedt verder een serie aan andere voordelen. Zo kan de planningstijd met wel 75% afnemen, en daalt het aantal gereden kilometers en CO2-uitstoot met 25%. Ook is er voor hetzelfde werk 10% minder aan voertuigen nodig en kan de klantenservice maximaal 33% verbeteren. 

Strategie heroverwegen

Voor bedrijven die acties om te digitaliseren hebben uitgesteld, is de huidige situatie een kans op een inhaalslag. Als delen uit de waardeketen onder de maat presteren, is dit voor hen het moment om de beschikbare middelen in kaart te brengen en in lijn met nieuwe inzichten opnieuw gericht in te zetten.

De huidige crisis kan plus- en minpunten in bedrijfsmodellen in beeld brengen. Dit is daarom het moment om te profiteren van die nieuw herwonnen inzichten. In lijn daarmee biedt ook het thuiswerken en scholing van medewerkers mogelijkheden om de positie van bedrijven te versterken.

 

Hoe bedrijven de uitdagingen aangaan, vergt visie. De blauwdruk is er: nieuwe manieren van denken, een heroverweging van een strategie en digitale transformatie.