Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
AES helper with bins and truck

01 mei 2020

Optimaliseren masterroutes: 10 tot 20% besparing op afvalinzameling

Met AMCS Route Planner meer orders uitvoeren met dezelfde mensen en middelen

Route- en bedrijfsoptimalisatie

Het 10 tot 20 procent efficiënter plannen van routes voor de inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval. Dat kan, blijkt uit praktijkresultaten in Zweden, Ierland en België. Dit positieve resultaat wordt bereikt door het optimaliseren van masterroutes met AMCS Route Planner. Door deze optimalisatieslag kunnen afvalinzamelaar zowel kosten besparen als meer orders uitvoeren met dezelfde mensen en middelen. Ook draagt het beter informeren van klanten bij aan een hoger serviceniveau. Omdat nieuwe klanten efficiënt worden ingepland in bestaande routes, heeft Route Planner bovendien een positief effect op de omzet.

  • AMCS Route Planner kan duizenden en duizenden orders plannen in een nieuwe masterroute, zowel voor de inzameling van huishoudelijk als bedrijfsafval
  • De slimme optimalisatiesoftware kan extreem grote hoeveelheden data aan voor fijnmazige planning met veel afvalspecifieke planningseisen
  • Route Planner biedt onder meer de mogelijkheid om masterroutes periodiek te optimaliseren, afhankelijk van het seizoen
  • Nieuwe klanten worden op de meest efficiënte plaats in bestaande masterroutes toegevoegd
  • De optimalisatiesoftware heeft de winstgevendheid en klantenservice verbeterd van onder meer AES Ierland dat de kosten met 15% verlaagde
  • Andere voorbeelden zijn SITA België dat 5 tot 10% meer minicontainers per uur kan ledigen en Ragn-Sells Zweden dat 10% minder routes rijdt

Krachtige state-of-the-art oplossing om masterroutes te optimaliseren

Afvalinzamelaars kunnen duizenden en duizenden orders in een nieuwe masterroute inplannen en tegelijkertijd extreem grote datavolumes verwerken voor fijnmazige planning met afvalspecifieke planningseisen. Hiermee is Route Planner een state-of-the-art systeem voor zeer krachtige optimalisatie. De algoritmen die de routeoptimalisatie razendsnel doorrekenen zijn speciaal ontwikkeld voor de afvalindustrie, zowel voor de inzameling van huishoudelijke als van bedrijfsafval.

De slimme optimalisatiesoftware biedt bedrijven een reeks aan planningsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor het periodiek optimaliseren van masterroutes, afgestemd op een specifiek seizoen. Nieuwe klanten worden efficiënt ingevoegd in bestaande routes en in een logisch opvolgbare reeks geoptimaliseerd en met een geotag aan het systeem toegevoegd, Andere functies zijn tijdregistratie van orders, het toevoegen van prijzen en planning op basis van vaste ledigingsdagen.

Slimme optimalisatiesoftware verbetert efficiëntie

Met het uitgebreide pakket aan functies verbetert AMCS Route Planner efficiëntie door masterroutes periodiek te optimaliseren en tegelijkertijd het klantverloop gericht te monitoren. Hiermee zet de slimme software complexe uitdagingen en de bijbehorende hoeveelheden aan data om in concurrentievoordelen. Bedrijven profiteren hierdoor tegelijkertijd van standaardisatie en van een tot in de finesses uitgevoerde procesoptimalisatie.

AMCS Route Planner biedt de afvalindustrie ook andere voordelen. Zo zijn er bijvoorbeeld voor de zameling 5 tot 25% minder voertuigen en/of chauffeurs nodig. De praktijk wijst verder uit dat er een 5 tot 30% daling haalbaar is van de rijtijden per route, het aantal gereden kilometers en de CO2-uitstoot. Ook is er 25 tot 90% minder tijd nodig voor route-optimalisatie. Recente praktijkvoorbeelden zijn SITA Belgie dat 5 tot 10% meer minicontainers per uur ledigt, Ragn-Sells Zweden dat 10% minder routes rijdt en AES Ireland dat 15% op kosten heeft bespaard.

Case AES Ireland

AES Ierland gebruikt Route Planner voor het optimaliseren van masterroutes zowel voor huishoudelijk als bedrijfsafval. Masterroutes werden door de toonaangevende afvalinzamelaar en -recycler nooit eerder geoptimaliseerd, blijkt uit de uitleg van Darren Sadler, Transport & Logistics Manager bij AES. “De routes werden door de chauffeurs gepland op basis van hun eigen kennis en ervaring. Hierdoor waren de routes niet altijd efficiënt en moeilijk te rijden voor tijdelijke chauffeurs die daardoor vaak ledigingen misten."

Optimalisering heeft volgens hem de winstgevendheid en klantenservice enorm verbeterd. “Dit resulteerde niet alleen in een verlaging van de kosten per lediging met ongeveer 15%, ook kon er een streep door de ad-hocroutes voor het opnieuw uitvoeren van gemiste ledigingen, vaak de duurste routes. Doordat het aantal gemiste ledigingen afnam, hebben we met AMCS Route Planner ook de klantenservice verbeterd.” Blijkens de praktijkresultaten kan AES hierdoor nu meer nieuwe klanten aannemen en die ledigingen met bestaande voertuigen uitvoeren, zonder extra investeringen in zowel voertuigen als het personeelsbestand, waaronder planners en chauffeurs.

AMCS Platform

AMCS Route Planner is een van de zes oplossingen van AMCS Platform, een volledig geïntegreerde ‘end-to-end oplossing voor het digitaliseren en automatiseren van alle operationele processen van afvalinzamelaar en -verwerkers, en recyclers van metaal, papier en kunststof. Oplossingen zijn onder meer Enterprise Management, Intelligent Optimisation, Mobile Workforce, Vehicle Technology, Digital Engagement en AMCS Analytics. Deze branchespecifieke oplossingen zijn onderdeel van de AMCS Platform-strategie, gericht op het vergroten van de omzet en marges, en het verbeteren van de operationele efficiëntie en duurzaamheid van afvalbedrijven. AMCS maakt die woorden waar met een product- en ontwikkelingsteam van 200 mensen en een jaarlijkse investering van 20% van de totale omzet in productontwikkeling.