Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
Aalborg Portland

17 mrt 2020

Route-optimalisatie verlaagt transportkosten cementindustrie

Systeem bepaalt vanwaar order het meest efficiënt kan worden ingepland

Route- en bedrijfsoptimalisatie

Orders efficiënter inplannen, routes optimaliseren en just-in-time leveren binnen een vast tijdsvenster. Dat kan met intelligente optimalisatie, slimme software waarmee cementproducenten real-time plannen en optimaliseren terwijl ze continu zicht hebben op de locatie van de voertuigen en de status van de orders. Door dat totaaloverzicht kunnen bedrijven orders over meerdere locaties plannen met inzet van de hele beschikbare vloot. Bovendien wordt het door alle actuele updates mogelijk gedurende de dag orders opnieuw te plannen en te optimaliseren. Daarmee draagt intelligente optimalisatie zowel bij aan het verbeteren van de operationele efficiëntie als aan verlaging van de transportkosten.

Kosten verlagen zonder dat service aan afnemers onder druk staat

Sterk fluctuerende transportkosten die 30 tot 35 procent van de prijs kunnen uitmaken. Dit is een van de extreem moeilijke uitdagingen waar de cementindustrie voor staat. Om marges te bewaken en concurrerend te blijven is het voor producenten essentieel kosten te verlagen zonder dat de service aan afnemers onder druk komt te staan.

Dat kan door de planning te stroomlijnen over meerdere productielocaties en voor alle beschikbare trucks, onafhankelijk van regio waarin ze doorgaans opereren. Gewoontegetrouw gebeurt dat vaak niet; elke productielocatie heeft een of meerdere planner(s) die voor meerdere cementtrucks voor de volgende dag de orders inplannen. Gewoonlijk worden er alleen maar orders ingepland voor de eigen cementtrucks die bestellingen binnen de eigen regio afleveren. Daardoor kan het regelmatig gebeuren dat ze leeg terugrijden.

Orders real-time inplannen en optimaliseren, ook gedurende de dag 

Orders real-time plannen voor meerdere productielocaties en het optimaliseren van de routes voor alle voertuigen kan met intelligente optimalisatie. Deze ‘end-to-end oplossing’ maakt just-in-time transport mogelijk waardoor producenten hun orders binnen een strak tijdsvenster kunnen afleveren, zowel voor distributie in bulk in tankwagens en verpakt in zakken tot het afhandelen van bestellingen. Tussengekomen bestellingen kunnen makkelijk op de dag zelf worden ingepland waardoor het leeg terugrijden tot een minimum wordt beperkt.

“De traditionele manier van werken gaat hiermee op de schop. ”, zegt Lasse Jiborn, Commercial Director Intelligent Optimisation bij de AMCS Group. “Dat zorgt voor transparantie en maakt duidelijk wat er op andere productielocaties gebeurt.” Volgens hem is dat de kracht van intelligente optimalisatie. “Er is continu bekend waar trucks zijn en de afstand tot de verschillende productielocaties. Op basis daarvan bepaalt de slimme software vanaf welke locatie een order het meest efficiënt kan worden ingepland om de bestelling te leveren.“

Slimme planning en optimalisatiesoftware biedt serie aan functionaliteiten

Intelligente optimalisatie biedt de cementindustrie een serie aan functionaliteiten, waaronder het plannen van meerdere silolocaties en meerdere laadpunten per silo, de mogelijkheid voor het plannen van lading voor voertuigen met meerdere compartimenten per voertuig en trailer en het plannen van zowel bulktransport als de distributie van zakken in hetzelfde systeem. Ook biedt de slimme software ondersteuning bij beslissingen, bijvoorbeeld voor het omleiden van retourmaterialen om onnodig afladen te voorkomen.

Behalve dat kunnen ladingen op de route worden omgeleid naar klanten die plotseling door hun voorraad heen zijn, kunnen voorraadniveaus van klanten worden gemonitord en is forecasting en planning van de volgende cementlevering mogelijk. Sterk punt van intelligente optimalisatie is ook het live monitoren van de orders en het continu heroptimaliseren van de routes en het kunnen ondersteunen van belangrijkste operationele uitzonderingen, zoals een defect voertuig of uitval van laadpunten.

Cementproducenten kunnen concurrentiepositie versterken en uitbreiden

Om snel en flexibel te kunnen reageren is het voor cementbedrijven cruciaal dat IT-systemen geïntegreerd zijn om efficiënte en logische workflows te creëren. “Dit kan door een real-time integratie van het ERP-systeem met de slimme optimalisatiesoftware, inclusief het automatisch uitwisselen van gegevens met het weegsysteem,”, zegt Jiborn. “Een belangrijk winstpunt voor bedrijven”, stelt hij. “Het maakt cementproducenten wendbaar – agile - waardoor ze hun concurrentiepositie verder kunnen versterken en uitbreiden. Op basis van real-time gegevens kunnen ze direct reageren terwijl ze tegelijkertijd een compleet overzicht hebben op het totale orderproces, van alle locaties en van alle voertuigen.”

Met het geavanceerde IT-systeem kunnen cementproducenten daardoor hun operationele efficiëntie significant verbeteren terwijl ze substantieel op transportkosten besparen. Tegelijkertijd zijn er voor hetzelfde aantal orders 5 tot 10% minder voertuigen nodig, is er tussen de 30 en 75% minder tijd nodig voor routeplanning en capaciteitsplanning, wijst de praktijk uit. Behalve dat daalt het aantal gereden kilometers met 10 tot 20% omdat er binnen strakke tijdvensters kan worden geleverd. Dit is een aanzienlijke verbetering van de klantenservice en het scheelt ook nog eens 30 tot 60% aan uren die niet hoeven te worden besteed aan registratie en follow-up.

Case study Aalborg Portland

De cijfers worden ook gestaafd door de ervaringen van Aalborg Portland met intelligente optimalisatie. Het internationaal opererende concern had aan het begin van de jaren 90 een vloot van meer dan 100 voertuigen. Dit resulteerde in hoge transportkosten die de onderneming wilde aanpakken zonder aan klantenservice in te boeten. Om die reden besloot Aalborg Portland orders te plannen en te optimaliseren met AMCS Intelligente Optimalisatie.

De slimme software berekent van welke locatie het snelst kan worden geleverd tegen de laagste kosten. “Het systeem weet waar alle voertuigen zijn waardoor we exact weten welk voertuig we kunnen inplannen om een order efficiënt uit te voeren”, aldus Erik Busk, transport planner bij Aalborg Portland. Dat resulteert onder meer in een vermindering met 7% van de gereden tijd en het aantal gereden kilometers. Ook is het aantal planners gedaald van 18 naar 4 en worden orders niet meer te laat of helemaal niet geleverd.

Doordat centralisatie van de planning met de slimme optimalisatiesoftware mogelijk werd, is er geen stress meer en rust op de afdeling. Bovendien is het aantal lege trucks significant gedaald en zijn inefficiënte werkgebieden verdeeld over verschillende regio’s. Per saldo dragen al deze winstpunten voor Aalborg Portland bij aan het verbeteren van de operationele efficiëntie en kostenverlaging terwijl tegelijkertijd de klantenservice is verbeterd en er meer rust op de planning is gekomen waardoor medewerkers meer tevreden zijn.