Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
Digital engagement.jpg

Digital Engagement

AMCS luidt een nieuw tijdperk in - een tijdperk waarin het draait om klantgemak, automatisering van onderaannemers en efficiency van de mensen.

Partner Engagement

De Partner Engagement module biedt digitale, real-time uitwisseling van informatie met de toeleveringsketen en is daardoor ideaal voor onderaannemers en andere partijen.

De cloud-based Partner Engagement module is geïntegreerd in een complete, toekomstbestendige oplossing. De oplossing automatiseert alle stadia van de samenwerking met partners, van het aannemen tot aan het managen van opdrachten en het ontvangen van de factureren.

digital-engagement-lifecycle

Partner Engagement

Zolang de samenwerking met de onderaannemers duurt, zorgt het platform er ook voor dat de hele pool voldoet aan uw normen. Verder omvat de module tools voor het helpen plannen van uw activiteiten met onderaannemers, zodat de serviceniveaus van uw klanten worden gehandhaafd.

Inzetten van onderaannemers

De module ondersteunt elk stadium van het inzetten van onderaannemers. Hij helpt met het binnenhalen van onderaannemers door ze te helpen bij het online registreren om voor u te werken. Vervolgens kunnen ze hun bedrijfsprofiel en hun prijzen beheren via ons onderaannemers-portal.

Zodra onderaannemers op het platform geregistreerd zijn kunt u ze uitnodigen om te bieden op nieuwe opdrachten in ons gespecialiseerde veilingsysteem. U heeft hier ook de mogelijkheid om opdrachten te veilen vanuit uw ERP-oplossing.

Managen

Zodra opdrachten zijn toegewezen aan een onderaannemer, stuurt het systeem deze automatisch de opdrachtdata. Zo bespaart u de tijd en de moeite die u anders zou hebben besteed aan bellen en mailen. Terwijl de onderaannemers uw opdracht uitvoeren, houdt het systeem de bevestigingsdata bij en stuurt het deze real-time naar uw ERP.

Factureren

Met Digital Engagement kan, zodra de onderaannemers de opdrachten uitgevoerd hebben, de daaruit voortvloeiende  factuur worden vergeleken met de oorspronkelijke inkooporder voordat hij naar uw ERP wordt doorgestuurd. Dit verkleint het probleem van facturen die niet overeenkomen met de uitbestede opdracht.

Monitoren

Gedurende de uitbesteding biedt de Partner Engagement module een reeks monitoring-tools die verzekeren dat de onderaannemers blijven voldoen aan uw normen en dat hun performance past bij uw klantenserviceniveaus.

Typerende voordelen

De samenwerking met uw partners automatiseren heeft veel voordelen, zoals:

  • Hogere kwaliteit informatie, in real-time beschikbaar
  • 20% besparingen op onderaannemerskosten
  • 60% besparingen op opdrachtverwerkingskosten
  • 80% besparingen op factuurverwerkingskosten

 

bel mij terug