Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
iStock-617862870.jpg

Met Route optimalisatie kunt u 5-25% besparen op aantal wagens en/of aantal chauffeurs diensten.

iStock-584204444 routing.jpg

Met meer dan 30 jaar ervaring, worden onze systemen breed ingezet bij marktleiders in de industrie.

AMCS Geocoding

Voor automatisch geocoderen, het opschonen van gegevens, het zoeken van adressen en het verifiëren van posities

De AMCS Geocoding moduleheeft uitstekende algoritmen voor het automatisch geocoderen van adresgegevens. Op basis van adresgegevens positioneert de module automatisch orders/klanten geografisch door X- en Y-coördinaten toe te wijzen. Daarnaast toont de module een rapport over de geocoderingskwaliteit. Op deze manier kan de gebruiker posities verifiëren en/of voorgestelde posities wijzigen door het adres opnieuw te spellen of op de kaart aan te wijzen.

De AMCS Geocoding module kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor:

  • Automatisch geocoderen
  • Gegevens opschonen
  • Adressen zoeken (automatisch aanvullen bij typen van adres)
  • Positie verifiëren

Naast de AMCS Geocoding module kan de component voor afstandsberekening van AMCS worden gebruikt voor het berekenen van afstanden in tijd en in mijlen/kilometers, gebaseerd op het wegennetwerk en de voertuigeigenschappen. Deze afstandsmatrix kan stapsgewijs of in delen door het systeem worden opgebouwd, afhankelijk van het type oplossing dat nodig is.

De AMCS Geocoding module is een integraal onderdeel van de planningssystemen van AMCS, maar kan ook als servicegerichte component voor externe systemen worden gebruikt. Denk hierbij aan geocodering tijdens het opnemen van orders.

bel mij terug