Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
Commercial DSC03259-HDR colouring.jpg

Game changing route-optimalisatie  software voor zowel huishoudelijke als commerciële afvalroutes.

Municipal bordnamonaday3-1191_hires.jpg

Waste management

AMCS stelt onze klanten in de afval industrie in staat maximale waarde te halen uit de beschikbare budgetten door efficiency te verhogen door route-optimalisatie, container management en realtime zichtbaarheid van de voortgang van inzamelactiviteiten.

Afval- en recyclingbranche

Verbeteren van de afvalinzameling en de efficiëntie van het transport

Het inzamelen en transporteren van afval is zeer uitdagend. De verschillende soorten inzameling en transport die gebruikt worden voor bijvoorbeeld commercieel, industrieel en huishoudelijk afvalbeheer hebben elk verschillende en complexe eisen. Daarom is het soort afvalinzameling/transport bepalend voor de behoeften met betrekking tot het type planning, d.w.z. de planning van masterroutes, dynamische routeoptimalisatie, real-time uitvoering van routes en herplannen van routes.

Bovendien bepaalt het type afvalinzameling/-transport de eisen met betrekking tot de planningslogica, d.w.z. routes met hoge vs. lage dichtheid, overlappende vs. niet-overlappende routes, gescheiden inzameling van afvalfracties, milieuzones, afvalprijzen, beperkingen bij stortplaatsen, bezoekpatronen en voorspelling en meting van de vulgraad.


AMCS Waste Planner

AMCS Waste Planner is het ideale IT-systeem voor het plannen en optimaliseren van alle typen transport en inzameling binnen de afvalbranche. De oplossing bestaat uit diverse elementen met functionaliteit die geconfigureerd kunnen worden op basis van de wensen van de klant. Dit betekent dat klanten er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen het systeem te implementeren met als doel de optimalisatie van masterroutes of dynamische planning en uitvoering.


Verschillende behoeften

Het systeem heeft een sterke engine voor masterrouteoptimalisatie, invoer van klant- en ad-hoc-orders in bestaande masterroutes en dagelijkse routeoptimalisatie van batches. Deze mogelijkheden zijn voornamelijk relevant in het geval van routes voor huishoudelijk en commercieel afval.

Het systeem ondersteunt ook dynamische en real-time optimalisatie, waarmee zowel batch- als incrementele planning kan worden uitgevoerd. Bij incrementele planning is het systeem continue bezig met het aanpassen en optimaliseren van de plannen vanwege de ontvangst van nieuwe orders, aanmaak van tijdvensters en prijsstellingen voor nieuwe klanten en invoer van ad-hoc-orders. Daarnaast worden routes geoptimaliseerd in real-time op basis van GPS- en statusberichten die worden ontvangen van een mobiel systeem. Deze opties zijn voornamelijk relevant voor de feitelijke uitvoering op basis van masterroutes en voor inzameling van industrieel afval met bijvoorbeeld afzetcontainers. 

bel mij terug