Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
Grise_På_Lastbil.JPG

All transports have to be economically feasible, which means maximizing the
filling ratio and minimizing mileage. 

519 Volvo forfra (002).JPG

Benefits

Experienced 15-25% decrease in planning time along with an
increase in number of transported pigs

Danish Crown

Een krachtige tool voor permanente verlaging van de transportkosten

"Danish Crown, een van 's werelds grootste exporteurs van varkensvlees, krijgt alleen al in Denemarken jaarlijks 14 miljoen varkens aangeleverd. In 2016 heeft Danish Crown een transportplanningsysteem van AMCS aangeschaft en beschikbaar gesteld voor alle transporteurs. Hiermee werden drie doelen nagestreefd: verlaging van de transportkosten, een realtime overzicht van de transporten en stabiele aanvoer van varkens.

Danish Crown had behoefte aan een goede afstemming tussen de capaciteit van de slachterijen en de transportcapaciteit, zodat een efficiënte productiestroom gewaarborgd was. Er ontbrak nog een tool om de capaciteit beter af te stemmen op de leveringen en de tijdvensters".

De uitdaging

Martin Damgaard Larsen, transportplanner bij Dansk Grisetransport: "Vanwege de vele eisen aan het vervoer van levende dieren is de planning vaak complex. Er worden eisen gesteld aan het maximum aantal varkens per vrachtwagen (afhankelijk van de grootte van de varkens), aan de varkens die we mogen vervoeren vanwege het risico van besmettelijke ziekten en aan de documentatie over de herkomst van de varkens. Vaak stellen de varkenshouders ook eisen aan de momenten waarop hun varkens worden opgehaald. Al deze factoren beperken de handelsvrijheid bij de transportplanning, omdat er met heel veel variabelen rekening gehouden moet worden.

De oplossing

Dankzij het systeem kunnen we de planning sneller uitvoeren en de tijden en de kosten beter berekenen. Het systeem toont automatisch de economische aspecten van het transportplan en de gevolgen van elke wijziging die we aanbrengen. Dit leidt tot een slimmere planning en een efficiënter transport".

Martin Damgaard Larsen: "Het systeem van AMCS stuurt de routelijsten rechtstreeks naar de mobiele apparaten van de chauffeurs enontvangt in realtime statusrapporten retour.

De resultaten

Transport & logistiek-manager Henrik Ringskær: "Zodra we bij Dansk Grisetransport met het AMCS-systeem gingen werken, nam onze operationele efficiëntie toe. Ons doel is een kostenverlaging met circa 5% per jaar. Omdat 85% van onze kosten bestaan uit transportkosten, is het cruciaal voor ons dat we een bijzonder krachtige planningtool hebben".

Meer informatie

Download de case study en ontdek welke resultaten Danish Crown heeft behaald door AMCS Route Planner en Mobile Workforce te implementeren.

Achievements

25

Experienced decrease in planning time

5

reduce costs with approximately a year

20

Increased quality of transport and delivery reliability

bel mij terug