Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Nederland language:Nederlands
REMA_TRAILER_0103.jpg

Reitan

De overgang van onze oude manuele oplossingen naar de AMCS hoogwaardige en dynamische systemen, heeft geresulteerd in een flink aantal voordelen die niet allemaal in geld te definiëren zijn. 

519 Volvo forfra (002).JPG

Danish Crown

Alle transporten moeten economisch haalbaar zijn, wat betekent het maximaliseren van de vullingsgraad en het minimaliseren van het aantal kilometers.

justeat-01.JPG

Just Eat

Automatische planning met het distributieplanning systeem van AMCS, helpt JUST EAT piekuren te beheren.

SPF-Selskabet

Ambitieuze kwaliteitsverbetering

De transportafdeling van SPF-Selskabet is gespecialiseerd in het vervoeren van fokvee en biggen met gezondheidscertificaten. Door een planningssysteem van AMCS te implementeren heeft SPF-Selskabet een ambitieuze kwaliteitsverbetering en kostenbesparing gerealiseerd.

De uitdaging

SPF-Selskabet heeft te maken met een aantal complexe randvoorwaarden en beperkingen. Tijdens het planningsproces moet rekening worden gehouden met de gebruikelijke aspecten van routeoptimalisatie, zoals tijdvensters, capaciteitsbeperkingen, toegankelijkheid en andere factoren.

Daarnaast moeten de planners rekening houden met maar liefst 23 verschillende ziekten die mogelijk aanwezig kunnen zijn op de bezochte veehouderijen. "Na elke route moeten de vrachtwagens worden schoongemaakt en gedesinfecteerd, en ze moeten 12 uur in quarantaine worden gehouden voordat ze de volgende ochtend weer mogen rijden", legde Henrik Ringskær uit. "Gedurende de dag moeten de veehouderijen worden bezocht volgens een specifiek schema voor ziektecategorieën.

"Om de infecties te minimaliseren, moet elke vrachtwagen eerst de veehouderij met de minste geïnfecteerde dieren bezoeken en daarna geleidelijk de veehouderijen met meer besmettingen. Dit leidt tot een groot aantal mogelijke combinaties voor de planners, waardoor een zeer complex planningsprobleem ontstaat. "Vanwege de hoge complexiteit wisten we dat we veel baat zouden hebben bij een planningssysteem met nauwkeurige berekeningsmodellen en functies voor automatische routeplanning".

De oplossing

Over het transportproces zei Henrik Ringskær: “Veel orders zijn afkomstig van doorlopende overeenkomsten tussen de grootste varkenshouderijen. Met deze orders als uitgangspunt maken we een geoptimaliseerd routeplan.  "Daarna ontvangen we vaak nog een aantal last-minute orders tot vlak vóór of nog tijdens het uitrijden, want varkenshouders verhandelen varkens alsof het aandelen op de aandelenmarkt zijn. "Met dit planningssysteem kunnen we last-minute orders automatisch of handmatig aan het routeplan toevoegen, waarbij waarschuwingen worden gegeven als een wijziging onmogelijk is. 

Dit betekent dat we nu zowel last-minute als staande orders kunnen toevoegen zonder dat we deadlines hoeven te hanteren. De planners zijn verantwoordelijk voor hun eigen regio's", aldus Henrik Ringskær, "maar met de oplossing van AMCS kunnen we routes over de regiogrenzen heen plannen. Dit betekent dat we onze resources in de grensgebieden gemakkelijker kunnen delen. "Een bijkomend voordeel is dat het managementteam het transportproces nu actief kan monitoren. Hierdoor kunnen we de prestaties van het transportproces van minuut tot minuut analyseren. Bovendien kunnen we simulaties uitvoeren, bijvoorbeeld om te zien wat er gebeurt als er nieuwe ziektecategorieën bijkomen of als we nieuwe soorten orders of diensten gaan aannemen. "Zonder deze modelleringsfuncties van de AMCS-oplossing hadden we ons proces voor kostenverlaging en kwaliteitsverbetering nooit tot een goed eind kunnen brengen".

De resultaten

Henrik Ringskær: "De overstap van handmatige naar automatische planning was niet eenvoudig en vereiste een goed begrip en een grondige evaluatie van onze activiteiten en processen.  “Maar het resultaat is dat onze routeplanning tegenwoordig veel minder fouten bevat en dat onze processen substantieel verbeterd zijn". Belangrijke verbeteringen door het nieuwe systeem:

  • Totale transportkosten zijn 5% tot 7% lager.
  • Gecentraliseerd planningsproces met interregionale planning.
  • Een voor 80% geautomatiseerd planningsproces met directe berekening van de gevolgen van handmatige wijzigingen.
  • Automatische waarschuwingen indien de planners zich niet aan regels of beperkingen houden.
  • Geen zoekgeraakte of gemiste orders meer, waardoor de kwaliteit van het transport en de dienstverlening is verbeterd.
  • Ondersteuning voor simulatie van verschillende kostenmodellen.

Meer informatie

Om te ontdekken wat een geavanceerd optimalisatiesysteem voor uw organisatie kan betekenen, kunt u contact opnemen met de salesafdeling. We laten u graag zien welke efficiëntieverbeteringen uw bedrijf kan realiseren met een systeem van AMCS.

bel mij terug